U nás také parobčisko

1.
[:U nás také parobčisko do povaly mu je nízko,:]
[:hej, šuhaj, šuhaj potvora, nechoďže mi do dvora.:]

2.
[:Do kostola nerád chodí, poza vodu dievky vodí,:]
[:hej, utopím ťa ako myš, ak sa ku mne priblížiš.:]

3.
[:Trom parobkom vybil zuby, štyri dievky naraz ľúbi,:]
[:hej, šuhaj, šuhaj z podlesia, kedyže ťa obesia.:]