Eště zme byli nad Koryčany

1.
Eště zme byli nad Koryčany,
a už zme čuli, jak hudci hráli, eja, hojása.

2.
Eště zme byli aj u vlkoša,
aj už zme čuli vášho primáša, eja, hojása.

3.
Eště zme byli nad starů huťů,
a už zme čuli jak hudci hudů, eja, hojása.