Ocepiny

Łapsze Wyżne, Poľsko

1.
Siadoj na stołecek, [:rozplotoj warkocek,:]
[:zwijoj do kółecka boś jus nie dziywecka.:]

2.
Kiet cie bedom cepić [:siadoj na stołecek,:]
[:zeby ci sie darzoł powsedni chlebecek.:]

3.
Kiet cie bedom cepić [:poziyroj do nieba,:]
[:zeby twoim dzieciom nie chybiyło chleba.:]

4.
Nicego mi nie zol [:ino jednyj rzecy,:]
[:zołtego warkoca, co zakrywoł plecy.:]

5.
Starościny, druzki [:cy ście se popjyły,:]
[:ze ście młodom paniom krzywo zacepjyły.:]

6.
Nief ze bedzie krziwo, [:nief ze bedzie hyło,:]
[:zeby Józuśowi zawse było milo.:]

7.
Wyźryj ze do pola, [:cy to nie kurniawa,:]
[:nasyj młodyj pani głowa ośiwiała.:]