Začala še moja mila

1.
Začala še moja mila včera spitovac,
čom ja ňebul už dva razi pri ňej nocovac.
A ja jej tak povedal, že mi druhej šerco dal,
žebi me už ňečekala šumňe ju pitam.

2.
Ňeznala ši moja mila slovko utrimac,
ľubojsc ši mi obecala ňeznalaš jej dac.
Vše kedz ši me volala z večara do komorki,
ňikda bi ja nepodumal na žaľ preveľki.

3.
Trimala ši dvoch frajirov, dzivko ňeščesna,
teraz budzeš sama plakac do biloho dňa.
Teraz budzeš dobre znac, jak maš chlapca ľubovac,
tvojo oči uplakane budzeš ucirac.

4.
Švici mešac nad valalom hvizdi padaju,
ňeznam ja še dze mam podzec z veľkoho žaľu.
Frajirku mi zochabil, druhu ňeznam ľubovac,
pridzem ja zaš ku vam mamko dneška nocovac.