Včera večer som lístoček dostala

Temeš u Bojníc, čardáš

1.
[:Včera večer som lístoček dostala,:]
abych muža z Ameriky čakala.

2.
[:Už on iďe, už aj je tu v ďediňe.:]
pije vínko, fajčí sebe cigáre.

3.
[:Americkú piesničku si on spieva,:]
jeho žienka pod obločkom zamdlieva.

4.
[:Na môj veru, čak ma to viac ňeťeší,:]
že je mi ten moj kabátik ťesňejší.

5.
[:A keď prišiel domov, všetko popatril,:]
obrátil sa, v Ameriku sa vrátil.

6.
[:Ach, Bože môj, čo som to porobila,:]
ďeťom otca, sebe muža stratila.