Zdravo, pole, zostávaj

Liptov

1.
[:Zdravo, pole, zostávaj,
sám ti pán Boh pomáhaj.:]
[:s Mamurienou spočívať
a s Vesničkou ožívať,
a s Vesničkou ožívať.:]

2.
Zdraví buďte, vtáčatka,
všetky dobré bôžatka,
[:zdravá Živa, Živena,
matka naša milená
matka naša milená.:]

3.
Vyšla čeľaď na medze,
vila vence z nevädze,
[:z nevädze a pšeničky
ovenčila paničky,
ovenčila paničky.:]