Ej, dievča, dievča v čiernom damašku

Turčianska

1.
Ej, dievča, dievča v čiernom damašku,
neprechádzaj sa, neprechádzaj sa v mojom salašku.

2.
Salašek môj je veľmi bohatý,
ovečka každá, ovečka každá za tri dukáty.

3.
Ej, dievča, dievča, čierne oči máš,
len sa ja bojím, len sa ja bojím že ty ma sklamáš.

4.
Nič sa ty neboj tých čiernych očí,
len sa ty varuj, len sa ty varuj zlých ľudských rečí.