Boli časy, boli, ale sa minuli

1.
Boli časy, boli, ale sa minuli,
[:a po malej chvíli minieme sa i my.:]

2.
Keď sa my minieme, minie sa celý svet,
[:akoby odpadol z červenej ruže kvet.:]