V té ždánské hospodě

1.
V té ždánské hospodě je vojenská míra,
pod keró odvédli jedné mamce syna.

2.
Jedneho odvédli, druhého čekali,
a temu třetímu koníčka sedlali.

3.
Sedléte, sedléte, pěkného, vraného
a on mě ponese do pole širého.

4.
Do pole širého, kde stojí armáda,
tam budem bojovat, pro našeho pána.