Čože je to za prekrásne vtáča

1.
Čože je to za prekrásne vtáča,
čo po dvore farárovom kráča,
[:škoda ho, že si svoje nôžky,
škoda ho, že si svoje nôžky,
škoda ho, že si svoje nôžky do vodičky zmáča.:]

2.
A keby to vtáča bolo moje,
kúpil by mu na čižmičky dvoje,
[:jedny nám, druhé iným k vôli,
aby nás ľudia nesúdili,
aby nás ľudia nesúdili, že sa radi máme.:]