V tej mojej zahrade

1.
V tej mojej zahrade tulipán odkvitá,
len mi na zármutek i mrká i svitá.

2.
Smutný som ja, smutný, aj smutnejší budem,
moje dobré časy nikdy nezabudnem.

3.
Ako sa mi ony skoro pominuly,
krema mi veľký žiaľ za sebou nechaly.

4.
A ešte sa mnozí tešia v mojom žiali,
ale bodaj všeckých čierni čerti vzali.