Bola som ja, bola

1.
Bola som ja, bola, ako húska biela,
ale mi vypŕchlo moje bielo peria.

2.
Muoj otec, moja mať dali ma maľovať,
keď som sa vydala, nemohli ma poznať.