Źima minula

hudba a text: Mgr. Ján Šoltés

1.
Źima minula, barz dluha bula, dražečki šňihem zadula.
Moja frajirka, švarna to dzifka, tote dražečki čisťila.
[:Že bim gu ňej večar prišol, jak mešačik višol.:]

2.
Mešačik visi, jasno švičici, jak mi se vjedno schodziľi.
Rodziče spaľi, ňič ňespoznaľi, že mi še v noci ľubiľi.
[:Ňikto ňeznal o ľubosci, bulo to v taknosci.:]

3.
A na jar stromi bilo rozkvitľi, mi s milu k sebe privikľi.
Šel ja se pitac, bi sme še vžaľi, vi vtedi smutek prijmaľi.
[:Kebi zme še ňepobraľi, bi nas ohvaraľi.:]

4.
[:A teraz v cepľe ľeto nadešlo, daj Bože bi skorej prešlo,:]
[:bo na ješeň teho ročku budzem mac žeňičku.:]