Vyskočilo slniečko

1.
Vyskočilo slniečko, vyskočilo slniečko,
hej, haj, na nedeľu ránečko.
Oprelo sa o stenu, oprelo sa o stenu,
hej, haj, na Jankovu halenu.