Starela sa moja mať

Terchová

1.
Starela sa moja mať,
[:starela sa moja mať,
že ma bude vydávať,
že ma bude vydávať.:]

2.
Tam pri svätem kostele,
[:tam mi Pán Boh postele.
Tam mi budú zvony hrať,
ež sa bude rozliehať.:]

3.
A tí páni hviezdičky,
[:tí mi budú družičky.
A tí páni zvonária,
tí mi budú družbovia.:]

4.
A tá jama hlboká,
[:tá mi bude široká.
A ten Pán Boh najvyšší,
ten mi bude starejší.:]