Poďme, chlapci, poďme zbíjať

Terchová

1.
Poďme, chlapci, poďme zbíjať,
bo nemáme za čo píjať,
[:hej, už sa nám začala bučina rozvíjať,
bučina rozvíjať.:]

2.
Obúvajme chlapci, krpce,
kerí máme smelé srdce,
[:hej, a ja ho jeden mám, na zboj sa pobieram,
na zboj sa pobieram.:]

3.
Keď vyndeme na poľanu,
staneme si radom na ňu,
[:hej, dáme si valašky každý svoju stranu,
každý svoju stranu.:]

4.
Keď prídeme do salaša,
kerá ofca pekná naša,
[:hej, richtuj bača kotel, navaríme mäsa,
mäsa najeme sa.:]

5.
Keď židačka postretneme,
peniažky mu zebereme,
[:hej, a našim ženičkam domov doneseme,
domov doneseme.:]

---
alebo

Poďme, chlapci, poďme zbíjať
Brezovica, Orava, odzemok

1.
Poďme, chlapci, poďme zbíjať,
bo ňemáme začuo píjať,
[:hej, už sa nám začína
bučina rozvíjať, bučina rozvíjať.:]

alebo:

Poďme, chlapci, poďme zbíjať

1.
Poďme, chlapci, poďme zbíjať,
bo nemáme za čo píjať,
[:oj, veď sa nám začala bučina rozvíjať,
oj, bučina rozvíjať.:]

2.
Obúvajte, chlapci, krpce,
ktorí máte smelé srdce,
[:oj, ja ho jedno mám, na zboj sa poberám,
oj, na zboj sa poberám.:]

3.
Vezmem flintu, dve pištole,
v zdraví buďte, deti moje,
[:oj, ženička, bozkaj ma, na jeseň čakaj ma,
oj, na jeseň čakaj ma.:]

4.
Keď vyjdeme na poľanu,
staneme si rovno na ňu,
[:oj, pozvŕtaj valaškou každý v svoju stranu,
oj, každý v svoju stranu.:]

alebo:

4.
Poďme chlapci na poľanu,
a vyjdime smelo na ňu,
[:hej, veď sa rozídeme každý v svoju stranu,
hej, každý v svoju stranu.:]

alebo:

4.
Keď vyjdeme na Poľanu,
staneme si rovno na ňu,
[:ej, zvrtneme valaškou každý v svoju stranu,
ej, každý v svoju stranu.:]

5.
A keď pánov postretneme,
peniažky im my vezmeme,
[:ej, veď sa pobavíme, keď ich podelíme,
ej keď ich podelíme.:]