V tej mojej zahradke

1.
V tej mojej zahradke tulipán zakvitá,
len mi na zármutok i mrká i svitá.

2.
Jako tá vodička teče velmi mutná,
také sa mi očká, keď som veľmi smutná.

3.
Smutná som ja, smutná, a i smutná budem,
na mé dobré časy nikda nezabudem.

4.
Jako sa mi ony friško pominuly,
len mi veliký žiaľ za sebou nehaly.

5.
Ta ja pojdem, ta ja, do tej Sibérie,
kde človek o hlade a o smede žije.

6.
Tak sa mi ani piť, ani jesti nechce,
len mi smrť do uší ustavične šepce.

7.
Ale ty srdce mé, ništ že ty nezúfaj,
Bohu premilému len ty verne dúfaj.

8.
Však ťa milý Pán Boh z teho vypomuože,
tvoje dobré časy navrátiti muože.

9.
Ešte sa ja ufám mojemu slniečku,
že mi voľakedy zasvieti k srdiečku.