Vážení návštevníci.

Aj keď sa mi darilo takmer 17 rokov udržať tieto webové stránky bezplatné, už v roku 2017, som Vás musel požiadať o finančnú pomoc, aby som mohol zrealizovať niektoré zmeny, ktoré sa na stránkach objavili. Nie všetky zmeny sú už hotové, na viacerých sa ešte pracuje, no už dnes je známe, že prehrávanie notových záznamov na stránke (ich umiestnenie na coude firmy Avid) je žiaľ, firmou spoplatňované.

Sú dve možnosti. Buď prehrávanie na stránkach nebude a stránky zostanú bezplatné, alebo sa notové zápisy budú prehrávať, no musím nájsť spôsob, ako získať financie na pokrytie týchto nákladov (ročný poplatok za cloudové úložisko, upgrade programu, naprogramovanie, či úprava špeciálnych doplnkov a pod.)
Časom by mala byť k dispozícií aj transpozícia, no podľa vyjadrenia firmy len v rozmedzí +- 3 poltóny. Stále dúfam, že sa časom podarí presvedčiť firmu, aby transpozícia, tak ako v minulosti, fungovala v rozmedzí +- 12 poltónov.

Pretože nechcem stránky úplne spoplatniť, opäť som umiestnil na stránku „eurometer“ a chcem požiadať štedrých darcov, prípadne sponzorov, o dobrovoľný príspevok, ktorý by udržal tieto stránky aj naďalej „bezplatnými“. Eurometer zobrazuje predpokladané ročné náklady na chod stránok a výšku doterajších darov.  

Verím, že takýmto spôsobom sa mi podarí získať dostatočné finančné prostriedky na to, aby aj naďalej zostali bezplatnými. V prípade, že suma na „eurometri“ dosiahne predpokladanú sumu nákladov na rok, bude tento „eurometer“ zo stránok odstránený.

Ak sa vám stránky páčia a chcete sa aj vy podieľať na ich ďalšom rozvoji, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na číslo účtu:
SK6109000000000054100170, VS0001,
Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 186,
alebo môžete využiť platbu prostredníctvom PayPal, či objednaním umiestnenia vhodnej reklamy na stránke.

Vopred ďakujem všetkým darcom za ich finančnú podporu.

V roku 2020 finančne prispeli:
45, Hráček J., 44. Kozák V., 43. Klucik J., 42. Chlebana M., 41. Pleva V., 40. Kováčiková D., 39. Hohn E., 38. Januska j., 37. Trnovský J., 36. Majerčák R., 35. Bergen L., 34. Novák A., 33. Przybyla K., 32. Bako S., 31. Kasala J., 30. Bodo J., 29. Papay J., 28. Rudolf M., 27. Číž F., 26. Olšavská K., 25. Laštík J., 24. Smolko F., 23. Hrtús M., 22. Kvasnica P., 21. Jačko K., 20. Demek F., 19. Nagy J., 18. koterec O., 17. Sepešiova I., 16. Przybyla K., 15. Polgar M., 14. Zeman M., 13. Vičan V., 12. Tarajčák V., 11. Filipovič M., 10. Kováčiková D., 9. Vlčková I., 8. Říha J., 7. Forrai Š., 6. Gríger J., 5. Poliak J., 4. Merková D., 3. Hrubeš J., 2. Cenek M., 1. Gerbel I.

 

V roku 2019 finančne prispeli:
37. Mikloško M., 36. Benkovič P., 35. Fabián J., 34. Brezina R., 33. Šurani R., 32. Trnovský J., 31. Kováčiková D., 30 Vogel A., 29. Trusík M., 28. Finna M., 27. Prokop J., 26. Melicher P., 25. Supalek M., 24. Finna M., 23. Zrnčíková P., 22. Vavra P., 21. Zoleík J., 20. Novotný J., 19. Blažek V., 18. Citeny P., 17. Slušny E., 16. Lipták, 15. Zeman M., 14. Gruchala P., 13. Tarajčák V., 12. Matus S., 11. Hon J., 10. Netb..., 9. Vavroš O., 8. Trnovský J., 7. Wróbel K., 6. Nagy J., 5. Lupták J., 4. Jordan S., 3. Hrubeš J., 2. Číž F., 1. Pňaček J.


V roku 2018 finančne prispeli:
35. Bunčiak Š., 34. Girao D., 33. Filipovič M., 32. Bako S., 31. Stenda I., 30. Vančo J., 29. Koterec O., 28. Kucerak J.,  27. Hrtús M., 26. Lupták J., 25. Labanc S., 24. Kucerak J., 23. Gasso O., 22. Almassyova G., 21. Šelepský M., 20. Lupták J., 19. Billik P., 18. Janidzar J., 17. Lupták J., 16. M. Dvorská, 15. Lupták., 14. J. Nagy, 13. Zeman M., 12. Vasaková Z., 11. Paulina R., 10. J. Tomana, 9. K. Smid, 8. K. Schmid, 7. R. Fukas, 6. D. Maťuchová, 5. M. Buocik, 4. J. Hrubeš, 3. L. Bugan, 2. M. Zeman, 1. I. Hazucha

 

Do 31. 12. 2017 finančne prispeli:
56. Sepeši J., 55. Šibalík J., 54. Zeman M., 53. Žilka P., 52. Castiglioni E., 1. Toman Ľ., 50. Kralčák J., 49. K. M., 48. Buvala J. firma Delta Plastics, s.r.o., 47. Vavro P., 46. Galatová, 45. Kufa J., 44. Gaššo O., 43. Palaj J., 42. Prachár J., 41. Papšo R., 40. Papan B., 39. Lipták J., 38. Dzurila D., 37. Pomekač M., 36. Lakatoš M., 35. Tomek L., 34. Nagy J., 33. Lachký P., 32. Záruba J., 31. Muranyi P., 30. Tóth I., 29. Majer T., 28. Brada P., 27. Horvath R., 26. Šebo M., 25. Ružarovsky P., 24. ivo1717, 23. Crkoň M., 22. Zavadil J., 21. Ponechal A., 20. Takáč M., 19. Poliak J., 18. Sepeši J., 17. Gábor Ľ., 16. Plaštiak M., 15. M. M., 14. Zima P., 13. Prachár J., 12. Papšo R., 11. Vargočko O., 10. Hrabčák P., 9. Labanc S., 8. Szárszói A., 7. Marko Š., 6 JoMi, 5. Klinovský M., 4. Slušný E., 3. Putira J., 2. MM, 1. Poláčeková M.