Vážení návštevníci.

Aj keď sa mi darilo takmer 16 rokov udržať tieto webové stránky bezplatné, už v minulom roku, v roku 2017, som Vás musel požiadať o finančnú pomoc, aby som mohol zrealizovať niektoré zmeny, ktoré sa na stránkach objavili. Nie všetky zmeny sú už hotové, na viacerých sa ešte pracuje, no už dnes je z vyjadrenia firmy Avid známe, že prehrávanie notových záznamov na stránke bude, žiaľ, firmou spoplatňované.

Mám tieto dve možnosti. Buď prehrávanie na stránkach nebude a stránky zostanú bezplatné, alebo notové zápisy budú prehrávané a musím nájsť spôsob, ako získať financie na pokrytie týchto nákladov (cloudové úložisko, prípadne na úhradu prác, ktoré si na stránkach neviem urobiť svojpomocne  - naprogramovanie špeciálnych doplnkov a pod.)
Časom by mala byť k dispozícií aj transpozícia, no podľa vyjadrenia firmy len v rozmedzí +- 3 poltóny. Stále dúfam, že sa časom podarí presvedčiť firmu, aby transpozícia, tak ako v minulosti, fungovala v rozmedzí +- 12 poltónov.

Pretože nechcem stránky úplne spoplatniť, opäť som umiestnil na stránku „eurometer“ a chcem požiadať štedrých darcov, prípadne sponzorov, o dobrovoľný príspevok, ktorý by udržal tieto stránky aj naďalej „bezplatnými“. Eurometer zobrazuje predpokladané ročné náklady na chod stránok a výšku doterajších darov.  

Verím, že takýmto spôsobom sa mi podarí získať dostatočné finančné prostriedky na to, aby aj naďalej zostali bezplatnými. V prípade, že suma na „eurometri“ dosiahne predpokladanú sumu nákladov na rok dopredu, bude tento „eurometer“ zo stránok odstránený.

Ak sa vám stránky páčia a chcete sa aj vy podieľať na ich ďalšom rozvoji, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na číslo účtu:
SK6109000000000054100170, VS0001,
Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 186,
alebo môžete využiť platbu prostredníctvom PayPal, či objednaním umiestnenia vhodnej reklamy na stránke.

Vopred ďakujem všetkým darcom za ich finančnú podporu.


V roku 2018 finančne prispeli:
34. Girao D., 33. Filipovič M., 32. Bako S., 31. Stenda I., 30. Vančo J., 29. Koterec O., 28. Kucerak J.,  27. Hrtús M., 26. Lupták J., 25. Labanc S., 24. Kucerak J., 23. Gasso O., 22. Almassyova G., 21. Šelepský M., 20. Lupták J., 19. Billik P., 18. Janidzar J., 17. Lupták J., 16. M. Dvorská, 15. Lupták., 14. J. Nagy, 13. Zeman M., 12. Vasaková Z., 11. Paulina R., 10. J. Tomana, 9. K. Smid, 8. K. Schmid, 7. R. Fukas, 6. D. Maťuchová, 5. M. Buocik, 4. J. Hrubeš, 3. L. Bugan, 2. M. Zeman, 1. I. Hazucha