Mladý, začínajúci hudobník chce pri rozličných rodinných oslavách (meninách, narodeninách, svadbách, krstinách), alebo len pre radosť svojich príbuzných, zahrať niečo, čo by si mohli všetci spolu zaspievať. Ukáže sa však, že jeho repertoár je zatiaľ ešte malý. Kde však nájde jednoduchým, preňho prístupným spôsobom zapísané piesne, pri ktorých sa všetci iste radi zabavíme a ktoré si s chuťou chceme zaspievať?

Touto zbierkou populárnych ľudových piesní s názvom Pesničky pre všetkých by som chcel pomôcť mladým hudobníkom osvojiť si melódie a slová najobľúbenejších slovenských, českých i moravských tanečných ľudových, alebo iných populárnych národných piesní tak, ako sa pri rôznych spoločenských príležitostiach spievajú. Preto sa medzi nimi nájdu piesne, ktoré sú pôvodom české a sú doplnené ďalšími slovenskými slohami, alebo sú niektoré české slová nahradené slovenskými a naopak. Väčšinu týchto piesní napísali neznámi ľudoví autori.

Notový zápis je zámerne zjednodušený tak, aby bol prístupný hlavne mladým hudobníkom a povzbudil ich pri ďalšom štúdiu povinných cvičení a skladieb. Aj takto sa ľudová pieseň opäť dostane do povedomia našej mládeže a prinesie všetkým, ktorí sa radi zabavia a zaspievajú, veľa šťastia a radosti.
(Text je zo zbierok Pesničky pre všetkých)