Za Váhom, za Váhom

1.
Za Váhom, za Váhom, tam je dobre bývať,
[:neorú, nesejú, len sa chodia dívať.:]

2.
Za Váhom, za Váhom, za tým Dunajčekom,
[:tam ja mám frajera s čiernym obojčekom.:]

3.
Za Váhom, za Váhom, za tú veľkú vodu,
[:tam ja mám frajerku jako tú jahodu.:]