Z Východnej dievčatá

1.
Z Východnej dievčatá, čim sa umývate,
keď vy svoje líčka vždy červené máte.
[:My sa umývame každý deň do rôčka,
v studenej vodičke z bystrého potôčka.:]

2.
A ja sama prvá, ja sa nemaľujem,
ja na svoje líčka farby nekupujem.
[:Keby ja na líčka, farby kupovala,
kdeže by moja mať peňazí nabrala.:]


Poznámka: Niekedy sa spieva aj: Dievčatá z Východnej...