Ženu mám, ženu mám

1.
Ženu mám, ženu mám, ale s ňou nelíham,
[:líhajú s ňou druhí a ja trpím v núdzi.:]

2.
Naučila sa mi remesla takého,
[:každý deň vypije liter páleného.:]

3.
Večer mi nechce spať, ráno mi nechce vstať,
[:žena moja mladá, zle sa budeme mať.:]