Vodu, vodu

1.
Vodu, vodu, nechcem ja ju, nechcem ja ju,
[:nech sa v nej dievčence kúpavajú,:]
vo vode sú žaby, nájdu sa aj hady,
nechcem ja ju, nechcem ja ju,
[:nech sa v nej dievčence kúpavajú.:]

2.
Vínko, vínko, to pít budem, to pít budem,
[:dokád na tom světe živý budem,:]
vínko mne napraví, dá rozum aj zdraví,
to pít budem, to pít budem,
[:dokád na tom světe živý budem.:]