Videv som si moju milú

Detva

1.
Videv som si [:moju milú v kostoľe,:]
pozerala [:jedným očkom po sebe,:]
[:nepozeraj, má milá, ej, jedným očkom po sebe,
veď nevideť [:žiadnej chyby na tebe.:]

2.
Videv som si [:moju milú na tanci,:]
pozerala [:za druhýma mládenci,:]
[:nepozeraj, má milá, ej, za druhýma mládenci,
veď ťa nosím [:už dva rôčky pri srdci.:]

3.
Čo som videv [:u richtára vo dvore,:]
videv som ja [:švárno diovča v komore,:]
[:čierne očká, bledá tvár, ej, na srdiečku veľký žiaľ,
že jej milý [:na vojnu narukoval.:]