Za gorami, za ľasami

Goralská zo Zamaguria

1.
Za gorami, za ľasami,
[:tancuvala maguranka s goroľami,
za dva taľary, za dva i pol.:]

2.
Tancuvala a neznala,
[:pravom noskum, ľavum noskum vykroncala,
za dva taľary, za dva i pol.:]

3.
Přisel očec, přisla matka,
[:poč do domu, poč do domu maguranka,
za dva taľary, za dva i pol.:]

4.
Jo neidym, iče sami,
[:jo tu bedym tancuvala s goroľami,
za dva taľary, za dva i pol.:]

5.
Tancuvala, mysa s mysom,
[:jedna mjala, jedna mjala dupe lysom,
za dva taľary, za dva i pol.:]

6.
Drugo še jyj, cuduvala,
[:takum dupe, takum dupe nevidžala,
za dva taľary, za dva i pol.:]