Za Du, za Du, dieuča

1.
Za Du, za Du, dieuča,
za Du, za Du, za Dunaj,
keď ti bude zima,
zavo, zavo, zavolaj.

2.
Dosti som ja vola,
vola, vola, volala,
keď ma moja hlávka
bole, bole, bolela.

3.
Sedajte si chlapci,
budeme sa raditi,
budeme si vyberati,
kerú máme ľubiti.