Žeňil bim še, žeňil

1.
Žeňil bim še, žeňil, veru bim še žeňil,
kebi me muj ocec z tej vojni vimeňil.

2.
Veru bim še, žeňil, v ošemnastom ročku,
kebi mi dovoľil z moju frajirečku.

3.
Frajirečko moja, boj še Pana Boha,
čija že ti budzeš, kec moja ňebudzeš.