Zlamala še sušedovim korba

Šariš

1.
[:Zlamala še sušedovim korba,:]
[:co na ňej šedzela Hanička nadobna.:]

2.
[:Dobre, čiste obľečeňe mala,:]
[:daj to, Paňe Bože, bi še nam dostala.:]

3.
[:Dostaňe še, Jaňičku aj tebe,:]
[:ľem ju trimaj dva ročki pri sebe.:]