Amerika je veliká

1.
[:Amerika je veliká v celom svete vychválená,:]
hej, tam je pitia všelijakýho, narobím sa, čo mám z toho.

2.
[:Sedem rôčkou som vandroval, sedem stovák som zgazdoval,:]
hej, a keď som mal ôsmu stovku, išou sa ja do New Yorku.

3.
[:V New Yorku šifládujú, švárni chlapci nastupujú,:]
ej, ťahaj šífe, ťahaj zťažka a zavez nás do Slovenska.

4.
[:Keď sme prišli prostred mora, šéf kapitán na nás volá,:]
ej, chlapci moji, modlime sa, ej, vlny bijú, topíme sa.

5.
[:Keď sme prišli až do Kríža, kúpeu som si liter vína,:]
ej, liter vína z červeného, z toho kraja slovenského.


alebo:
Amerika zem široká
Podbiel

1.
Amerika zem široká v celom svete vychválená,
[:hej, kto neverí, nech to skúsi, v Amerike robiť musí.:]

2.
Ja som robil, aj študoval, aj peňazí našporoval,
[:hej, keď som mal deviatu stovku, vrátil som sa ja z New Yorku.:]

3.
A keď som mal na šíf sadať, začali mi slzy padať,
[:hej, bo na šífe veľká psota, nedbajú tam o človeka.:]

4.
A keď som prišiel do dvora, serus, serus, žena moja,
[:hej, už minulo deväť rokov, neposlals mi toliar a pol.:]

5.
Neposlal som, bo som nemal, lebo som tam nešporoval,
[:hej, v Amerike veľká psota, neišla nám tam robota.:]