Za horami, za dolami

1.
Za horami, za dolami lúčka zelená,
zamiloval som si dievča, čierne oči má.
[:Čierne oči má, to je má milá,
líčka sa jej červenajú ako malina.:]

2.
Prišiel som k nej jeden večer, bol som sklamaný,
na tom mieste, kde som sedel, sedel už iný.
[:Počkaj, milá, len, čo tu robil ten,
však ma ty viac neoklameš, dnes posledný deň.:]

3.
Sial som žitko na doline, nebudem ho žať,
zamiloval som si dievča, nebudem ho brať.
[:Zasiať a nežať, milovať a nebrať,
za falošné milovanie Pán Boh ti zaplať.:]


alebo:

1.
Za horami, za dolami lúčka zelená,
zamiloval som si dievča, čierne oči má.
[:Čierne oči má, to je moja milá,
líčka sa jej rumenejú, bo mi neverná.:]

2.
Včera večer bol som u nej, bol som sklamaný,
na lavičke kde sedávam, sedel tam iný.
[:Počkaj milá len, čo tu robil ten,
už ma viacej neuvidíš, dnes posledný deň.:]

alebo:

Za horami, za dolami

1.
Za horami, za dolami lúčka zelená,
zamiloval som si dievča, sivé oči má.
[:Sivé oči má, to je má milá,
líčka sa jej rumenejú, že druhieho má.:]

2.
Zasial som si jarný jačmeň, nebudem ho žať,
zamiloval som si dievča, nebudem ho brať.
[:Zasiať a nežať, milovať a nebrať,
za falošnie milovanie Pán Boh mu zaplať.:]