Žena moja nerozumná

1.
Žena moja nerozumná,
[:prepila mi volky
so štyroma paholky, dopoludňa.:]

2.
Ja jej na to, spraviv za to,
[:prepiv som jej kúdeľ,
motovidlo, krúteľ dopoludňa.:]