Ančo malá

1.
Ančo malá, Ančo švárna,
[:čakaj ma tri roky, narostem veliký, vezmem ta já.:]

2.
Čakala som, nespala som,
[:z tej strany Dunaja, švárneho šuhaja, dostala som.:]

3.
Prišiel on k nám, ja ho neznám,
[:scel ma on chytiti, hubičku špiniti, ja si nedám.:]

4.
Na dvore hnoj, v maštali kvon,
[:do ten hnoj vyveze, koníčka vyvede, ten bude moj.:]

5.
Ja som malý, šuhaj švárny,
[:ja ten hnoj vyvezem, koníčka vyvedem, ja budem tvoj.:]