Aký je to velky žial

1.
Aký je to velky žial, čo na srdci mám,
celý svet sa, milý mvoj, búri proti nám,
[:svet mi ťa haní a láske bráni,
že si, že si, že si luterán.:]

2.
Asi je to malá vec, velmi maličká,
že si mi ty luterán, ja katolíčka.
[:čo viera brojí, to láska spojí,
verná, verná, moja dušička.:]

3.
Čo je láska, milý mvoj, vie to samý Boh,
keď sa modliť budeme vo dvoch kostoloch,
[:"Otčenáš" v tvojom a "Zdravas" v mojom,
v srdci, v srdci, v srdci obidvom.:]