Vígľašskí mládenci

1.
[:Vígľašskí mládenci čo robíte,:]
[:prečo sa za mládi neženíte.:]

2.
[:Ženili by sme sa, ale darmo,:]
[:kto by si zavesil na krk jarmo.:]

3.
[:Najlepšie nám bude bez ženičky,:]
[:radšej si zájdeme do krčmičky.:]

4.
[:Vígľašskí mládenci zle robíte,:]
[:lebo sa deň čo deň nemodlíte.:]

5.
[:Modliť sa je treba, mati riekla,:]
[:a teraz nám radia čerti z pekla.:]