Zelenaj sa zelená trávička

1.
Zelenaj sa zelená trávička,
rozvíjaj sa šípová ružička.
[:Rozvíjaj sa, aj ty strom zelený,
nastalo nám s milou rozlúčení.:]

2.
Agátov rad povedľa cesty z oboch strán,
keď ťa vidím, často si spomínam.
[:Krásny večer bol, vtáčkovia spievali,
cestou blúdil jeden cigáň mladý.:]

3.
Počkaj, cigáň, prichodíš práve vhodný čas,
švárne dievča, kde bývaš, či ho znáš.
[:A tam dole, pred ostatným agátom,
zostaň státi tam, kde je biely dom.:]

4.
Zostaň státi pod okienečkom, zahraj pieseň,
by dievča plakalo v ňom.
[:Tak tiše hraj, by neprevrelo srdce dievčiny,
tak tiše hraj, by nepočul iný.:]