Žena moja, čuč mi

Záblatie, Trenčiansko

1.
Žena moja, čuč mi, ked já prídem z krčmi,
ani mi niž nevrav, abich ťa nevipral.

2.
To je žena dobrá, kerá niž nevraví,
ked muž príde z krčmi, len postel odpraví.

3.
A ked ho vizleče, pekne mu hovorí,
chodže, mužu, spati, do našej komori.

4.
A ked sa tam vispíš, pojden ta zobudit,
stanže, mužu, hore, chojže sa zas napit.

5.
Kím chlapci píjali, dobre sa mávali,
a čilek nepijú, precca niž nemajú.