Zelená se louka

Česká koleda

1.
Zelená se louka, na té louce chvojka,
[:pásli jsou tam pastýřové, jedli kaši z mlíka.:]

2.
A my hoši malí, rádi bychom brali,
[:koledičku na ručičku kdybyste nám dali.:]

3.
Jestliže nedáte, tehdy uhlídáte,
[:hrnce, mísy, potlučeme, co v misníku máte.:]

4.
A pukličky k tomu, pak utečem domů,
[:protože jste nechtěli dát koledy nikomu.:]


alebo:

1.
Zelená se louka, na té louce chvojka,
[:pásli ovce pastuškové jedli kaši z hrnka.:]

2.
Přiletěl k nim Anděl, aby jim pověděl,
[:že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl.:]

3.
Oni nemeškali, hned tam pospíchali,
[:k Ježíškovi do Betléma za Pána ho znali.:]

4.
A my hoši malí, rádi bychom znali,
[:koledičku za ručičku jen kdybyste dali.:]

5.
Jestliže nedáte, tehdy uhlídáte,
[:hrnce, mísy, potlučeme, co v kuchyni máte.:]

6.
Máte-li je v peci, roztlučem je přeci,
[:železnejma vidlicema, dřevěnou palicí.:]

7.
A pokličky k tomu, pak utečem domů,
[:protože jste nechtěli dát koledy nikomu.:]