Žena moja, mlč mi

1.
Žena moja, mlč mi, keď ja prídem z krčmy,
ani mi ništ nevrau, aby ťa nevyprau.

2.
To je žena dobrá, která ništ nevraví,
keď muž príde z krčmy, len posteľ odpraví.

3.
A keď ho vyzlečie, pekne mu hovorí:
Chojže, mužu, spati do našej komory!

4.
A keď sa tam vyspíš, pojdem ťa zobudiť,
vstaňže, mužu, chojže sa zas napiť.