Žeň sa, šuhaj

1.
žeň sa, šuhaj, žeň sa, kde ti ponúkajú,
a kde ti s dievčatkom tisíce dávajú.

2.
Tam si ty dostaneš statky a tisíce,
so mnou nedostaneš iba dobruo srdce.

3.
Chudobné dievčatá duodatkov nemáme,
ale na to mesto dobre robiť známe.

4.
Nechcem ja, má milá, nechcem ja tisíce,
len ja chcem dostatí tvoje dobruo srdce.

5.
Čo to tie tisíce, to je len na krátce,
a táto tvoja cnosť trvá až na večnosť.

6.
Čo to tie tisíce, tisíce sa minú,
a tie tvoje cnosti nikdy nezahynú.