Žeň sa, braček

1.
Žeň sa, braček, žeň sa, veru ti hu berú!
Keď berú, nech berú, veď moju nevezmú!

2.
Žeň sa, braček, žeň sa, budem ti družičkou,
tebe bude dobre s tou tvojou ženičkou.

3.
Tebe bude dobre, a mne bude beda,
keď ja prídem do vás, nedáte mi chleba.

4.
Zavoláš na ženu: Poď sem, žena moja!
Skry ten chlieb so stola, ide sestra moja.