Vijo, vijo

1.
Vijo, vijo, kone vrane,
hej, vijo, vijo kone vrané,
pod čerešne maľované.

2.
Vijo, vijo, šetky štyri,
hej, vijo, vijo šetky štyri,
nech sa chlapcom cesta šíri.

3.
Keď som išiel od Aničky,
hej, keď som išiel od Aničky,
svieceli mi dve hviezdičky.

4.
Jedna jasna, druhá cmavá,
hej, jedna jasna, druhá cmavá,
rozmysli si duša drahá.

5.
Ťažko mi je rozmýšľati,
hej, ťažko mi je rozmýšľati,
keď ma šuhaj dievča brati.

6.
Neberem ca na rok, na dva,
hej, neberem ca na rok, na dva,
ľež ca berem do skonania.