Zašala petrušku pod želenu hrušku

Šariš - Šarišské Dravce

1.
Zašala petrušku pod želenu hrušku.
Petruška nevzešla, ľubosc še rozešla.
[:Žeľeň, žeľeň, žeľeň, žeľeň, žeľeňučka,
ešči ja pre svojho frajíra maľučka.:]

2.
Mišlela moja mac, že vichová dzifku.
Ona vichovala parobkom frajirku.
[:Žeľeň, žeľeň, žeľeň, žeľeň, žeľeňučka,
ešči ja pre svojho frajíra maľučka.:]

3.
Kebi dzifki znaľi, jak ňevesom dobre,
vidavaľi biše za jednoho po dve.
[:Žeľeň, žeľeň, žeľeň, žeľeň, žeľeňučka,
ešči ja pre svojho frajíra maľučka.:]