Zaspal Janík za humny

1.
Zaspal Janík za humny,
[:zaspal Janík za humny,
ktože ho tam zobudí,
ktože ho tam zobudí.:]

2.
Príde vietor búrlivý,
[:príde vietor búrlivý,
ten Janíka zobudí,
ten Janíka zobudí.:]

3.
Kde si zmokol, tam sa suš,
[:kde si zmokol, tam sa suš,
nelíhaj mi na vankúš,
nelíhaj mi na vankúš.:]

4.
Môj vankúšik biely je,
[:môj vankúšik biely je,
tvoja hlávka mokrá je,
tvoja hlávka mokrá je.:]