Bolyť ňa holova

1.
Bolyť ňa holova, je mi ťažko,
prijď milyj, pociluj, dam ti jabko.
[:Jablučko červene, v našim sadi sadžene,
ale za što.:]

2.
Tys chodyv, beťaru, za styskaňa,
ja chtila virnoho ľubovaňa.
[:Škoda mi jablučka, i mojoho serdečka,
pre sklamaňa.:]

3.
Oj, Bože, što z toho ľubovaňa,
Kiď po nim zostavať lem sklamaňa.
[:Radšej sobi podivču, v tanci s každym vykruču,
bez čekaňa.:]