Zašaľi go̲raľe ovjes (Zašaľi goraľe ovjes)

Goralská pieseň z Hladovky a Suchej Hory

1.
Zašaľi goraľe ovjes, ovjes,
od konca, do konca tak jest, tak jest.
Zašali goraľe proso, proso,
ňebedo hodžyľi boso, boso.

2.
Zašaľi goraľe zyto, zyto,
od konca, do konca syčko, syčko.
Zašali goraľe proso, proso,
ňebedo hodžyľi boso, boso.

 

o - čítaj medzi "o" a "u"
- poznámka pre vyhľadávanie - go̲ral = goral