Zaspal Janík za humni

Hubová

1.
Zaspal Janík za humni, trárija, bumbadrasa,
gdože ho tam zobudí, trárija, bum-bum-bum.

2.
Príde dáždik búrliví, trárija, bumbadrasa,
ten Janíčka zobudí, trárija, bum-bum-bum.

3.
Otvor, milá, ak nespíš, trárija, bumbadrasa,
umokol som ako miš, trárija, bum-bum-bum.

4.
Gde si zmokol, tam sa suš, trárija, bumbadrasa,
ja ti nedám moj vankúš, trárija, bum-bum-bum.