Bola že mňe, bola

Poniky, dievčenská

1.
Bola že mňe, bola, moja hláuka hladká,
[:kým ma česávaľi, kým ma česávaľi
moja mamka sladká.:]

2.
Aľe mi je teraz, veľmo rozboľená,
[:čo ma muoj muž hreši, čo ma muoj muž hreší,
hrom ťi do maťera.:]

3.
Banovala som ja, za mojou maťerou,
[:a ty si sa nazdau, a ty si sa nazdau,
že to je za ťebou.:]