Bola jedna stará vdova

1.
[:Bola jedna stará vdova,:]
[:od samého Pána Boha.:]

2.
[:Mala ona jednu dcérku,:]
[:volala ju Katarínku.:]

3.
[:Nemala ju čím chovati,:]
[:musela ju slúžiť dati.:]

4.
[:Slúži, slúži, ide do majera,:]
[:do Hercegovho dvora.:]

5.
[:Katarínka kravy dojí,:]
[:mladý Herceg pri nej stojí.:]

6.
[:Katarínka mliečko cedí,:]
[:mladý Herceg pri nej sedí.:]

7.
[:Katarínka, daj mi mliečka,:]
[:budeš moja frajerôčka.:]

8.
[:Katarínka mliečko dala,:]
[:frajerôčkou mu ostala.:]

9.
[:A za mesiac, za pov druha,:]
[:Katarínka samodruhá.:]

10.
[:Mladý Herceg narukoval,:]
[:Katarínku doma nahau.:]

11.
[:Harcegova stará mati:]
[:dala Katku zavolati.:]

12.
[:Katarínka, dcérka moja,:]
[:od koho si samodruhá.:]

13.
[:Či od sluhu niektorého,:]
[:či od Hercega mladého.:]

14.
[:Nie od sluhu niektorého,:]
[:len od Hercega mladého.:]

15.
[:Katarínka, dcérka moja,:]
[:akú smrť si zaslúžila.:]

16.
[:Či za živa hlávku sťati,:]
[:či dvom katom rozsekati.:]

17.
[:Nie za živa hlávku sťati,:]
[:len dvom katom rozsekati.:]

18.
[:Dva kati ju rozsekali:]
[:a polúkach roznosili.:]

19.
[:Mladý Herceg z vojny prišiel,:]
[:Katarínku si nenašiel.:]

20.
[:Jaj, mamička mamko moja,:]
[:kde je Katarínka moja.:]

21.
[:Dva kati ju rozsekali:]
[:a po lúkach roznosili.:]

22.
[:Mladý Herceg nič nemeškal,:]
[:dva nože si so sebou vzal.:]

23.
[:S jedným nožom hrob otvára:]
[:a s druhým si srdce krája.:]

24.
[:Nak tu leží telo s telom:]
[:a dve duše s Pánom Bohom.:]

25.
[:A tá tretia, tá nevinná,:]
[:z toho sveta je zmárnená.:]