Až já půjdu

Moravská ľudová pesnička, Zálesie

1.
Cestička ušlapaná,
oj, hore do kopečka,
ušlapal ju syneček,
choďa k nám do dvorečka.

2.
Dyž sem já k vám chodíval,
pod okénkem sem stával,
milá na mňa volala,
abych k vám nechodíval.