Zasiala som bobovníka do chodníka

1.
Zasiala som bobovníka do chodníka,
nezišiel mi bobovníček, iba vika,
[:keď je vika, nech je vika, nech sa miká,
nebudem siať bobovníka do chodníka.:]

2.
Zasiala som zormarínček a nezišiel
poslala som pre milého a neprišiel,
[:keď neprišiel, nech neprišiel, veď ja nedbám,
s jedným som sa pohnevala, desiatim mám.:]